23/05/2006

Notre visite au Musée National de la Résistance. Ons bezoek aan het Nationaal Museum van de Veerstand.

 

Notre visite au Musée National de la Résistance.

 

Rue Van Lint, 14 à Anderlecht, notre rendez-vous de ce mardi 23 mai, le musée National de la Résistance.

Dans notre groupe constitué de membres de notre amicale, Louise, Simone, Sacha et Jean.

Ils sont ceux d’entre nous qui peuvent le mieux savoir, ils ont 80 ans et plus, 91 pour Simone,  ils ont vécu cette douloureuse période de 1940 à 1944, ils savent et peuvent témoigner, ils ne sont pas restés sans rien faire.

Depuis plus de soixante ans, ils restent animés de cette volonté de résistance à la barbarie  et aux idéaux racistes et totalitaires.

Volonté de résistance qu’ils continuent à transmettre avec ceux qui n’ont pas courbés l’échine pendant l’occupation nazie.

 

Notre guide, le conservateur du musée National de la Résistance, Monsieur Jean-Jacques Bouchez, que nous remercions chaleureusement, nous a fait revivre pendant plus de deux heures les grands moments de « La Résistance » en Belgique, mais aussi dans les autres pays d’Europe sous le joug nazi de l’époque.

 

Moments d’émotions devant les écussons des groupes de la Résistance et en particulier celui des « Milices Patriotiques »  groupe au sein duquel nos camarades policiers résistants de la police de Bruxelles étaient rattachés.

Cette visite nous a conforté dans notre devoir collectif de mémoire aux générations futures. 

 

Vers 13 heures, notre groupe s’est restauré dans un petit restaurant des environs de la place de la Résistance à Anderlecht !...cela ne s’invente pas !

Pour les membres participants à cette journée, un mélange de moments forts et d’amitié engendrés par le plaisir de se retrouver.

 

Le comité et son président,

 

Ons bezoek aan het Nationaal Museum van de Veerstand

 

Van Lintstraat, 14 te Anderlecht, onze afspraak van dinsdag 23 mei, het Nationaal Museum van de Weerstand.

In onze groep, bestaande uit leden van onze vereniging, zijn aanwezig Louise, Simone, Sacha en Jean: zij hebben deze pijnlijke periode tussen 1940 en 1944 beleefd, zij weten en kunnen getuigen, zij zijn niet zonder reageren gebleven.

Sinds meer dan zestig jaar blijven zij met wilskracht weerstand bieden aan de grofheid, de racistische en totalitaire ideeën.

Wil van verzet die zij blijven overmaken en delen met hen die niet gebogen hebben gedurende de nazi bezetting.

 

Onze gids, conservator van het Nationale Museum van de Weerstand, Mijnheer Jean-Jacques Bouchez, die wij hartelijk bedanken, heeft ons gedurende meer dan twee uur, de grote momenten van ”de Weerstand“ laten heropleven zowel in België als ook in andere landen van Europa die onder het nazi juk geleden hebben.

Ogenblikken van felle ontroering bij het aanschouwen van de schilden van de “Groepen van de Weerstand” en in het bijzonder dat van “de Patriottische Milities“, groep waar onze politiekameraden van de Politie van Brussel aan verbonden waren.

Dit bezoek heeft ons gesterkt in onze collectieve plicht van geheugen aan de toekomstige generaties.

 

Rond 13.00 uur heeft onze groep een lunch genoten in een klein restaurant, gelegen in de omgeving van het “Verzetsplein” te Anderlecht! … zoiets verzint zich niet!

De deelname aan deze dag verschaft aan onze leden heel wat waardevolle momenten en ook vreugde om zich onder vrienden te bevinden.

 

Het comité en zijn voorzitter.                                                                        Vertaling: Leleux A.

 

23:32 Écrit par Le pr | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.