04/12/2010

Joyeux Noël !

cp-pere-noel-1962.jpg

Joyeux Noël et Bonne et heureuse année 2011.

Notre Comité est très heureux de vous faire parvenir notre revue avec nos souhaits de Joyeux Noël ainsi que nos vœux de joie, de santé et de bonheur pour l’année nouvelle ! Une année que nous espérons heureuse et prospère pour vous tous.

Nos premiers rendez-vous de 2011, vous pouvez commencer à les découvrir dans votre revue.

Samedi 15 janvier 2011, notre traditionnel rendez-vous pour notre drink de Nouvel-an !

Le mardi 15 février 2011, une visite guidée à tour et Taxis de l’exposition « L’Amérique, c’est notre histoire »

Le samedi 19 mars, notre banquet de printemps, une première !

Fin mars/début Avril, une visite guidée du Pavillon Chinois et de la tour Japonaise !

Fin mars/ début avril, date à définir notre assemblée générale !

Début avril, date qui reste à définir, une visite guidée de la caserne des pompiers de l’Héliport, avec une séance pratique de techno-prévention incendie !

En mai, une excursion en car probablement vers le site minier de Bois-du-Luc !

En septembre/octobre, une deuxième excursion en car vers Hasselt.  Et bien d’autres surprises pour cette nouvelle année !

Nous vous donnons rendez-vous pour notre drink de nouvel-an, vous y êtes cordialement invité sans aucune réservation préalable, vous avez toute liberté pour venir nous rejoindre !

Vous trouverez les détails de nos prochains rendez-vous du premier trimestre 2011 dans notre revue, ainsi qu’un bulletin de virement bancaire pour pouvoir régler vos cotisations 2011.

Merci d’avance, de parcourir notre petit article écrit concernant vos cotisations, il vous informe de l’usage fait par le Comité de vos cotisations.

Joyeux Noël et bonne et heureuse année, au plaisir de vous voir nombreux en 2011 !

Le Comité de l'Amicale Royale Résistance Police de Bruxelles

 

cp-pere-noel-1962.jpg

 

Zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar 2011

Het comité is blij U het bulletin te laten geworden met onze beste wensen voor een gelukkig Kerstfeest en ook deze voor vreugde, een goede gezondheid en geluk voor het nieuwe jaar. Een jaar dat, hopelijk, voor U welvarend zal zijn.

U kunt reeds kennis maken met onze eerste bijeenkomsten in 2011.

Zaterdag 15 januari 2011,  onze traditionele nieuwjaarsdrink.

Dinsdag 15 februari 2011, bezoek onder geleide van een gids aan Tour et Taxis voor de tentoonstelling van  “ Amerika, is onze geschiedenis”.

Zaterdag 19 maart 2011,  lente banket

Einde Maart of begind april, bezoek van het chinees paviljoen en de japonese toren.

Einde maart of begin april, datum vast te leggen voor de algemene vergadering.

Begin april, (nog geen vastgestelde datum)  bezoek aan de brandweerkazerne ,Helihavenlaan met voorstelling van verschillende praktische brandoefeningen.

In mei, waarschijnlijk een excursie met de bus naar de mijnensite van Bois-du-Duc.

In september of oktober, een tweede excursie met de bus naar Hasselt.

En nog andere verrassingen voor het nieuwe jaar. We maken dus een afspraak voor onze nieuwjaarsdrink. U bent er allen, zonder vorige reservatie, op uitgenodigd. U bent totaal vrij er ons ter vervoegen.

U vindt dus in dit bulletin alle inlichtingen  aangaande de bijeenkomsten van het eerste kwartaal 2011 en een stortingsbulletin om uw bijdrage voor 2011 te regelen.

Gelieve het klein artikel aangaande uw bijdragen te willen doorlopen zodat U op de hoogte bent van het gebruik van de lidgelden.

Nog een zalig kerstfeest en gelukkig nieuwjaar en we hopen jullie zeer talrijk te zien in 2011. 

09:02 Écrit par Le pr | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.