12/11/2011

Cérémonies du 11 novembre 2011.

Cérémonies du 11 novembre 2011.

Notre Amicale Royale Résistance Police de Bruxelles ainsi que les autres associations policières de la zone de police se sont réunies pour assister aux cérémonies du souvenir organisées par la zone de Police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

Une nombreuse assistance composée de policiers en retraite, des familles de nos résistants et de policiers actifs se sont joints à cette cérémonie en devoir de mémoire aux anciens combattants des deux guerres, aux policiers résistants et aux collègues décédés en service commandé.

Après les dépôts de gerbes par Monsieur le Bourgmestre de la ville de Bruxelles et Monsieur le Chef de corps pour la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles ainsi que les gerbes déposées par les représentants des associations policières et patriotiques, une deuxième cérémonie à été organisée par la zone de police dans la salle de conférence de l’Etat Major de la zone de police, Monsieur le Bourgmestre, Freddy Thielemans en compagnie de Monsieur le chef de Corps Guido Van Wymersch nous ont dévoilés officiellement le cadre dans lequel le premier drapeau de notre Amicale Royale Résistance Police de Bruxelles a été placé pour y être conservé.

Ce drapeau brodé en 1945 par nos policiers résistants a été remis à la zone de Police par les membres et le comité de notre association patriotique lors des cérémonies du 11 novembre de l’année passé.

Il retrouve aujourd’hui sa juste place au sein de la zone de Police, il rappelle ainsi le souvenir de cette page d’histoire écrite par de courageux policiers entrés en Résistance contre la barbarie nazie en 1940.


Ceremonie van 11/11/11.

Onze amicale"Koninklijke Weerstand van de Politie Brussel "en enkele andere politie verenigingen zijn samen gekomen om, in de nagedachtenis van 11/11, deel te nemen aan de ceremonies, georganiseerd door de Politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene.

Talrijk waren, de gepensioneerde politie mensen, familieleden van politieagenten die actief aan de weerstand hebben deelgenomen en dat aalemaal in nagedachtenis aan de oud-strijders van de twee wereldoorlogen en aan de politieagenten zowel weerstanders als de collega's gesneuveld in bevolen dienst.

Na het neerleggen van bloemhransen door de Heren Burgemeester van Stad en de Korpsoverste en de vertegenwoordigers van de verschillende politie- en patriottische verenigingen weerd een tweede ceremonie door de Politiezone georganiseerd. 

Deze vond plaats in de vergaderzaal van de Staf, van de Politiezone, de Heer Burgemeester Freddy Thielemans en de Korpsoverste Guido Van Wymersch hebben tijdens deze ceremonie dan ook officieel de eerste vaandel van onze vereniging "Koninklijke Vriendenkring Weerstand Politie Brussel" ingehuldigd en geplaatst in deze zaal hij zal blijven.

Deze vaandel, door politieagenten weerstanders geborduurd in 1945 werd door de leden en het huidig bestuurcomitéé van onze patriottische vereniging aan het bestuur van de Politiezone overhandigd tijdens van vorig jaar.

Nu is hij terug op zijn plaats, namelijk, te midden van de Politiezone en zal zo als souvenir dienen voor de stukje geschiedenis dat geschreven werd door moedige politie agenten die toen, in 1940, weerstand hebben geboden aan het barbaars optreden van de nazi's.  

PB110144.JPG

 

PB110149.JPG

PB110158.JPG

PB110159.JPG

PB110163.JPG

PB110169.JPG

PB110170.JPG

PB110167.JPG

 

08:06 Écrit par Le pr | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.